Terveystaloustieteen tapahtumat ja julkaisut

28.9.2023

Tiedoksenne seuraavat terveystaloustieteen tapahtumat ja julkaisut:

1. Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden terveystaloustieteen teemanumero on nyt julkaistu!

2. Health Economics PhD Student Workshop November 3, 2023, 13-16.30 → Call for papers DL 20.10.2023

3. Taloudellisen tiedon käyttö terveydenhuollon päätöksenteossa -seminaari 1.11.2023 klo:12-16

4. EuHEA Seminar Series Fall 2023 - Start on October 3rd   

Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät alta

*******************************************************************************************

1. Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden terveystaloustieteen teemanumero on nyt julkaistu!

Terveystaloustieteen seura ry. vietti viime vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan, jonka osana Terveystaloustieteen seura ry ja Sosiaalilääketieteen yhdistys julkaisevat terveystaloustieteellisen teemanumeron. Numero on myös SLA:n 60. vuosikerran kolmas numero, ja sisältää juhlavuoden kunniaksi myös jo aiemmin vuonna 1989 terveystaloustieteen teemanumerossa julkaistun artikkelin näköisjulkaisuna. 

Heti avoimina julkaisuna ovat kaikki vertaisarviomattomat kirjoitukset, sekä Hakurin et al. artikkeli "Suomalaisväestön maksuhalukkuus terveyteen liittyvästä elämänlaadusta"

SISÄLLYSLUETTELO 3/2023: Terveystaloustieteen teemanumero

Pääkirjoitus
Forma, L., Hyttinen, V., Sääksvuori, L., Linnosmaa, I. Suomalaisen terveystaloustieteellisen tutkimuksen painopisteet

Muistokirjoitus
Kati Koskinen 1966–2023

Juhlavuosikirjoitukset
Vuosien takaa: Vinni, K., & Sintonen, H. Näköisjulkaisu 2/1989 julkaistusta artikkelista: Mielenterveyden häiriöiden yhteiskunnalliset kustannukset Suomessa vuonna 1985

Artikkelit

Böckerman, P., Kortelainen, M., Salokangas, H., Vaalavuo, M. Syövän vaikutukset puolison tuloihin ja työllisyyteen
Linden, M., Tuomainen, P. Yksityisen terveysvakuutuksen vaikutus terveyspalveluiden käyttöön 
Hakuri, M., Aarnio, E., Martikainen, J., Kankaanpää, E. Suomalaisväestön maksuhalukkuus terveyteen liittyvästä elämänlaadusta 
Haikonen-Salo, L., Kiviniemi, V., Grönholm, E., Jalkanen, K., Martikainen, J. Helppoa kuin mallinteko – lyhyt oppimäärä elinaikamallinnukseen ja ekstrapoloinnin aiheuttamaan epävarmuuteen taloudellisessa arvioinnissa
Kortelainen, M., Salokangas, H. Kvasikokeelliset menetelmät terveydenhuollon ja terveystaloustieteen vaikutusarvioinneissa 

Puheenvuoro
Kankaanpää, E., Rissanen, E.  Kustannusvaikuttavuuden kynnysarvo terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa 
Booth, N. Taloudellisen arvioinnin historia, nykyhetki ja tulevaisuus

Lektiot 
Pitkänen, V. Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa 
Heiskanen, J. Kohti luotettavaa vaikuttavuuden mittaamista 

Koko lehden pääset lukemaan täältä. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Health Economics PhD Student Workshop November 3, 2023, 13-16.30 → Call for papers DL 20.10.2023

We encourage PhD students working on health economics topics to present a paper or ongoing research 
(work in progress) at the workshop. Each paper will be discussed by a senior researcher. 
The workshop will be organized as a hybrid event at the University of Eastern Finland, Kuopio campus, and 
Teams. Participants are encouraged to attend the workshop in person, but online presentations are also 
possible via Teams.  


Submit abstracts or full drafts of papers to Kaisu Happonen (kaisu.happonen@uef.fi) by Friday October 20, 
2023. Notifications will be sent by Wednesday, October 25 2023. 

See the official call for paper down below in the chapter Materiaaleja

******************************************************************************************

3. Taloudellisen tiedon käyttö terveydenhuollon päätöksenteossa -seminaari 1.11.2023 klo:12-16

Tervetuloa PROSHADE-hankkeen järjestämään seminaariin Taloudellisen tiedon käyttö terveydenhuollon päätöksenteossa. 

Päätöksentekotilanteita ja taloudellisen tiedon tarpeita on erilaisia. Seminaarissa taustoitetaan keskustelua ensin taloustieteen ja taloudellisen arvioinnin näkökulmilla. Sen jälkeen ohjelma jatkuu käytännön päätöksentekotilanteilla: minkälaista tietoa käytetään, mitä tarvittaisiin.

Aika: 1. marraskuuta 2023, klo 12.00 - 16.00
Paikka: Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki


Ohjelma löytyy alla Materiaalit-kohdasta
linkki ilmoittautumiseen (DL 25.10.2023).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  EuHEA Seminar Series Fall 2023 - Start on October 3rd       

Dear colleagues

​EuHEA is pleased to announce the continuation of the seminar series this fall. Our first talk in the semester will take place on Tuesday, October 3rd from 1.30 to 2.30 pm (CET). Simone Ferro (Università degli Studi di Milano Statale) will present “Triage at Shift Changes and Distortions in the Perception and Treatment of Emergency Patients.”


Please find below the link to receive access details for the series:

https://us02web.zoom.us/j/83159856082

For details on the upcoming talks (program will be updated continuously), see

https://euhea.eu/euhea-seminar-series-fall-2023.html


We are looking forward to seeing you online in the seminar!

Materiaaleja