Terveystaloustieteen päivä 2014

Terveystaloustieteen Seura r.y. järjesti Helsingissä Hankenilla (Svenska handelshögskolan) perjantaina 7. helmikuuta 2014 Terveysta­loustieteen päivän teemalla

Terveydenhuollon menetelmien arviointi päätöksenteon tukena  - Kuka päättää ja kenen arvoilla?


Aamupäivän puhujia olivat professori Tony Culyer (University of York ja University of Toronto), emeritusprofessori Harri Sintonen (Helsingin yliopisto), johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi (johtajaylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), ylilääkäri Hanna Nohynek (THL) ja professori Olli-Pekka Ryynänen (Itä-Suomen yliopisto ja Fimean lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan puheenjohtaja). Yleiskeskustelu päivän teemasta käytiin tutkimusprofessori Marjukka Mäkelän (THL) johdolla. Iltapäivällä esitettiin ajankohtaista terveystaloustieteellistä tutkimusta kahdessa rinnakkaissessiossa.

Rajallisten resurssien vuoksi on tehtävä päätöksiä siitä, mitä menetelmiä terveydenhuollossa otetaan käyttöön ja mistä luovutaan. Päätösten perustana tulisi olla luotettava tieto menetelmien terveydellisistä, sosiaalisista, eettisistä ja taloudellisista vaikutuksia. Terveydenhuollon menetelmien arviointia tehdään Suomessa usean eri tahon toimesta ja arviointien käyttö päätöksenteon tukena vaihtelee. Arvot ohjaavat paitsi sitä, mitä ja miten arviointitietoa käytetään päätöksenteossa, mutta myös sitä mitkä aiheet valitaan arvioinnin kohteeksi ja mitä menetelmiä käytetään. Terveystaloustieteen päivän tavoitteena on pohtia tätä kokonaisuutta.

Linkki Abstraktikirjaan: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-113-6⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Materiaalia