Terveystaloustieteen päivä 2021

Terveystaloustieteen Seura ry järjesti yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa Terveystaloustieteen päivän perjantaina 5. helmikuuta 2021 teemalla 

”Kuinka torjua tartuntatauteja vaikuttavasti ja kustannusvaikuttavasti?”

Terveystaloustieteen päivässä kysyttiin, mitä terveystaloustieteen tutkimus kertoo vaikuttavista ja kustannusvaikuttavista keinoista tartuntatautien leviämisen ehkäisyssä. Päivän teemaa alusti professori Jerome Adda Bocconi yliopistosta Italiasta. Keskustelua jatkettiin paneelikeskustelussa, missä tarkasteltiin covid-19 pandemian vaikutuksia Suomen terveydenhuollon toimintaan ja talouteen sekä laajemmin kansantalouteen. Paneeliin osallistuivat Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen, Helsingin yliopiston professori Roope Uusitalo ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuija Leino. Paneelin puheenjohtajana toimi erikoistoimittaja Tiina Merikanto.


Koronavirustaudin leviämisellä Suomessa on ollut suoria ja välillisiä vaikutuksia kansanterveyteen, terveydenhuollon talouteen ja kansantalouteen. Taudin leviämisen alkuvaiheessa keväällä 2020 koronavirustaudin diagnostiikan ja hoidon tarve ja käyttö lisääntyivät voimakkaasti muiden sairauksien hoitojen kustannuksella. Terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseksi taudin leviämistä pyrittiin rajoittamaan kansallisesti käyttöön otetuilla toimilla, jotka hidastivat itse taudin leviämistä mutta synnyttivät samalla merkittäviä kansantaloudellisia kustannusvaikutuksia. Vaihtoehtoisiin taudin hallinnan strategioihin liittyy sekä terveyshyötyjä että kustannuksia, joiden painoarvoa punnitaan käytännön päätöksenteossa. Terveystaloustieteen päivän aamupäivässä esitellään uusinta tutkimustietoa tartuntatautien leviämisen ehkäisemisen keinoista, keskustellaan koronavirustaudin vaikutuksista terveydenhuollon talouteen ja kansantalouteen sekä arvioidaan taudin hallinnan strategioita.

Jo perinteiseksi muodostuneeseen tapaan Terveystaloustieteen päivän iltapäivässä esiteltiin uusinta suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta.


Materiaalit

Tallenne THL:n seminaarikanavalla: https://youtu.be/6r3VpXCyj6E⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠