Sokos Hotel Presidentti 20.5.2022

Terveystaloustieteen päivä 2022

Terveystaloustieteen päivä siirretty uuteen ajankohtaan

Koronatilanteen nopean heikentymisen johdosta Terveystaloustieteen päivä järjestetään perjantaina 20.5.2022 Hotelli Presidentissä Helsingissä helmikuussa 4.2. suunnitellun tilaisuuden sijaan. Siirtoon liittyvät järjestelyt ovat parhaillaan käynnissä ja muutokset ovat mahdollisia. 

Ilmoittautuminen tapahtuman uudelle päivämäärälle on nyt auki! Helmikuun tapahtuman ilmoittautumiset ovat automaattisesti voimassa myös uudelle ajankohdalle ja jo ilmoittautuneisiin ollaan erikseen yhteydessä maksusta. 


Terveystaloustieteen seura ry. järjestää 30. Terveystaloustieteen päivän perjantaina 20. toukokuuta 2022. Tilaisuus järjestetään Hotelli Presidentissä Helsingissä. Päivän teema on: 

”Terveydenhuollon suorituskyvyn arviointi – Onko tietoa toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta mahdollista käyttää terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa?”


Lisätietoa ilmoittautumismaksuista Infoa osallistujille -sivulla. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille terveystaloustieteestä kiinnostuneille.

Ohjelma⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Terveystaloustieteen päivän 2022 ohjelma

Abstraktit

 Tapahtumaan hyväksytyt abstraktit

Vuoden 2022 Terveystaloustieteen päivässä esitellään terveydenhuollon suorituskyvyn arviointia ja keinoja sen parantamiseksi. Lisäksi päivässä tarkastellaan toimenpiteiden kustannusvaikuttavuuden roolia ja merkitystä terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Päivän teemasta alustaa professori Andrew Street LSE:stä (London School of Economics and Political Science) Iso-Britanniasta. Keskustelu jatkuu paneelikeskustelussa, missä tarkastellaan kustannusvaikuttavuustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa. Paneeliin osallistuvat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) arviointijohtaja Pirjo Räsänen ja Itä-Suomen yliopiston terveystaloustieteen professori Miika Linna. Paneelin puheenjohtajana toimii yksikönpäällikkö Mikko Peltola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Aamupäivän puheenvuorollaan päättää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoylijohtaja, professori Pekka Rissanen.

Mahdollisuudet terveydenhuollon suorituskyvyn mittaamiseen ovat kohentuneet rekisteritietojen ja väestöä edustavien kyselytutkimusten määrän ja laadun paranemisen myötä. Myönteisestä kehityksestä huolimatta luotettavan tiedon tuottaminen vaatii aikaa, mistä johtuen ajantasainen tieto voimavarojen käytön kustannuksista ja vaikuttavuudesta ei välttämättä ole päätöksentekijöiden käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan. Ajantasaisen tiedon saatavuus on vaikuttamassa terveydenhuollon mahdollisuuksiin ottaa käyttöön vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia hoitoja ja toimenpiteitä. Terveystaloustieteen päivän aamupäivässä esitellään uusinta tutkimustietoa terveydenhuollon suorituskyvyn mittaamisesta, vaikuttavista keinoista sen parantamiseksi ja keskustellaan vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon hyödynnettävyydestä terveydenhuollon suunnittelussa ja ohjauksessa.