Terveystaloustiede

Terveystaloustieteessä analysoidaan ja arvioidaan koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja toimivuutta taloustieteen näkökulmasta. Keskeinen mielenkiinto kohdistuu toiminnan organisointiin, rahoituksen ja palvelutuotannon ja niiden käytön järjestämiseen, ja toimialan voimavarojen ja palvelujen tehokkaaseen ja oikeudenmukaiseen kohdentamiseen. 

Terveystaloustieteessä tutkitaan mm. miten palvelutarpeisiin nähden niukat voimavarat kohdennetaan ja miten niitä pitäisi kohdentaa terveyden maksimoimiseksi ja jakamiseksi mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Ala tarkastelee koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, eli esimerkiksi yksityisiä ja julkisia palveluja, lääketoimialaa ja terveydenhuollon menetelmiä ja teknologiaa.

Terveystaloustieteen opinnot valmistavat tutkimaan, arvioimaan ja ratkaisemaan taloudellisia kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opinnoissa perehdytään yleisiin taloustieteellisiin teorioihin ja menetelmiin sekä niiden soveltamiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

Terveystaloustiedettä voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa

sekä jatko-opintoina useissa kotimaan yliopistoissa. Terveystaloustieteen professuureja on Turun, Tampereen, Itä-Suomen, Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa.

Useat suomalaiset terveystaloustieteilijät ovat opiskelleet terveystaloustiedettä maisteri- ja/tai tutkijankoulutustasolla Yorkin yliopistossa Englannissa. Lisäksi alalla työskentelee monia kansantaloustieteestä valmistuneita.

Terveystaloustieteilijä voi toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Työnantajia ovat mm. yliopistot, lääkeyritykset, sairaalat, sairaanhoitopiirit ja valtion tutkimuslaitokset (esim. THL, VATT ja Kela).

Esittelyä tieteenalasta ja opiskelusta mm. youtubessa: https://www.youtube.com/results?search_query=terveystaloustiede