Terveystaloustieteen päivä 2020

Terveystaloustieteen seura ry. järjesti Helsingissä (Hotelli Presidentti) perjantaina 7. helmikuuta 2020 Terveystaloustieteen päivän teemalla

Terveydenhuollon taloudellinen arvo – Kuinka paljon terveydenhuolto saa maksaa?

Terveystaloustieteen 29. päivässä kysyttiin, mitä terveystaloustieteellinen tutkimus kertoo kustannus-vaikuttavuuden kynnysarvosta ja sen soveltuvuudesta terveydenhuollon priorisointiin. 

Terveydenhuoltoon käytetyt julkiset voimavarat ovat rajalliset ja siksi myös julkisesti rahoitettuja terveydenhuollon palveluja tulee asettaa tärkeysjärjestykseen. Tätä päätöksentekoa tapahtuu terveydenhuollossa sekä sitä järjestävissä kunnissa. Valtakunnallisella tasolla Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto antaa suosituksia terveydenhuollon palveluista, jotka rahoitetaan kokonaan tai osittain julkisista varoista. Terveydenhuoltolain mukaan palveluvalikoimaan eivät kuulu palvelut, joiden kustannukset ovat kohtuuttomat suhteessa niistä saatuihin terveyshyötyihin. Laki ei tarkkaan määrittele ns. kustannus-vaikuttavuuden kynnysarvoa, jota joissakin maissa käytetään kustannus-vaikuttavien palvelujen määrittelyssä. Terveystaloustieteen päivässä tarkastellaan uusimpien tutkimustulosten valossa hoitojen ja lääkkeiden kustannus-vaikuttavuuden roolia terveydenhuollon päätöksenteon tukena ja priorisoinnin apuna.

Päivän teemaa alusti professori Karl Claxton Yorkin yliopistosta Englannista. Keskustelua jatkettiin paneelikeskustelussa, missä tarkasteltiin lääkkeiden taloudellista arvoa ja kustannus-vaikuttavuutta. Paneeliin osallistuivat Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, Lääkkeiden hintalautakunnan johtaja Lauri Pelkonen ja Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti

Lisäksi Terveystaloustieteen päivässä esiteltiin tuttuun tapaan uusinta suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta.


Materiaalit