Tietoa meistä

Terveystaloustieteen Seura ry perustettiin vuonna 1992. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Seuran tarkoituksena on terveystaloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja kehittäminen Suomessa. Seuran päätapahtuma on terveystaloustieteen päivien järjestäminen joka vuosi helmikuun alussa. Yrjö Jahnssonin säätiön ja Stiftelsen Svenska Handelshögskolanin tukemana päiville on kutsuttu ulkomaisia asiantuntijoita, joilla on päivien teemaan liittyvä tuorein alan tieteellinen näkemys. Päivillä esitetään myös terveystaloustieteen ajankohtaista kansallista tutkimusta. Terveystaloustieteen päivien abstraktikirja on ilmestynyt ensin Stakesin Aiheita-sarjassa,vuodesta 2009 lähtien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusarjassa ja vuodesta 2019 lähtien verkkojulkaisuna seuran verkkosivuilla.

Seura järjestää sosiaali- ja terveystaloustieteen jatko-opiskelijoille seminaarin kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tilaisuudessa jatko-opiskelijat esittävät tutkimuspapereitaan ja saavat kommentteja vanhemmilta tutkijoilta. Järjestämisvastuu kiertää Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä.

Seura on järjestänyt tutustumiskäyntejä yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin.  Jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista kotimaisista ja kansainvälisistä tapahtumista terveystaloustieteen alalla kotisivun ja sähköpostilistan avulla.

Terveystaloustieteen seura on aktiivisesti osallistunut pohjoismaisten terveystaloustieteilijöiden yhteistyöhön. Seura on järjestänyt neljä kertaa pohjoismaisten terveystaloustieteilijöiden kokouksen Suomessa, vuosina 1992 ja 2012 Kuopiossa ja vuosina 1997, 2002 ja 2017 Helsingissä. Vuonna 2007 pohjoismainen kokous järjestettiin Viron Tartussa ja Seura osallistui järjestelyihin. Vuonna 2010 seura järjesti Helsingissä terveystaloustieteen eurooppalaisen kokouksen, European Conference on Health Economics (ECHE). Lisäksi jäsenten osallistuminen muualla järjestettyihin terveystaloustieteilijöiden vuotuisiin kansainvälisiin kongresseihin on vilkasta. Brittiläisten terveystaloustieteilijöiden kanssa yhteistyö on ollut monimuotoista, koska moni seuran jäsen on opiskellut terveystaloustiedettä Yorkin yliopistossa. Vuosien varrella useat kansainvälisesti tunnetut terveystaloustieteilijät ovat olleet Suomessa luennoimassa ja samalla seuramme vieraina. 

Seuran historia vuoteen 2012 saakka on koottu seuran julkaisemaan historiikkiin.