tttp 2023

Biomedicum, Helsinki 3.2.2023

Terveystaloustieteen päivä 2023

Terveystaloustieteen seura ry. järjesti Terveystaloustieteen päivän perjantaina 3. helmikuuta 2023. Tilaisuus järjestettiin Biomedicum Helsingissä (Haartmaninkatu 8, Helsinki). 


Päivän teema oli 

Päätöksenteon hajauttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa: 

Tulisiko hyvinvointialueilla olla verotusoikeus? 


Vuoden 2023 Terveystaloustieteen päivässä arvioitiin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kannustinvaikutuksia, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta toimintansa ensi vuoden alusta aloittavilla hyvinvointialueilla. Päivän teemaan johdatteli keynote-puhuja Professori Joan Costa-i-Font LSE:stä (London School of Economics and Political Science) Iso-Britanniasta. Aamupäivän aikana sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää arvioivat lisäksi Professori Mika Kortelainen Turun yliopistosta ja Senior Fellow Timo Viherkenttä Aalto yliopistosta. Keskustelua hyvinvointialueen verotusoikeudesta jatkettiin iltapäivän paneelikeskustelussa, johon osallistuivat Kansanedustaja Elina Valtonen, Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä ja Finanssineuvos Marja Paavonen. Paneelin puheenjohtajana toimi Tutkimuspäälikkö Liina-Kaisa Tynkkynen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 


Hyvinvointialueiden rahoitus määräytyy valtion rahoituksen ja asiakas- ja käyttömaksujen perusteella. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen vaikuttavat arvioitu palvelutarve ja kustannusten kasvu. Vuoden 2024 jälkeen palvelutarpeen kasvusta vain 80 prosenttia huomioidaan rahoituksessa, minkä toivotaan lisäävän palvelujärjestelmän tehokkuutta. Verotusoikeutta ensi vuoden alusta aloittavilla hyvinvointialueilla ei ole, vaikka ns. maakuntaveron järjestämismallien vaikutuksia onkin arvioitu laajasti. Terveystaloustieteen päivässä keskustellaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustinvaikutuksista, tehokkuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä jatketaan keskustelua hyvinvointialueiden verotusoikeuden eduista ja haitoista.


Perinteiseen tapaan Terveystaloustieteen päivän iltapäivässä esiteltiin uusinta suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta. Artikkelilyhennelmät on julkaistu abstraktikirjana ja on saatavilla alla olevasta linkistä.


Kiitämme kaikkia päivään osallistuneita! 

Materiaaleja