tttp 2022

Terveystaloustieteen seura ry. järjesti 30. Terveystaloustieteen päivän perjantaina 20. toukokuuta 2022. Tilaisuus järjestettiin Hotelli Presidentissä Helsingissä. Koronatilanteen heikentymisen johdosta päivä järjestettiin totutun helmikuun ajankohdan sijaan toukokuussa. 

Päivän teemana oli: 

”Terveydenhuollon suorituskyvyn arviointi – Onko tietoa toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta mahdollista käyttää terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa?”


Vuoden 2022 Terveystaloustieteen päivässä esiteltiin terveydenhuollon suorituskyvyn arviointia ja keinoja sen parantamiseksi. Lisäksi päivässä tarkasteltiin toimenpiteiden kustannusvaikuttavuuden roolia ja merkitystä terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Päivän teemasta alusti professori Andrew Street LSE:stä (London School of Economics and Political Science) Iso-Britanniasta. Keskustelu jatkui paneelikeskustelussa, missä tarkasteltiin kustannusvaikuttavuustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa. Paneeliin osallistuivat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) arviointijohtaja Pirjo Räsänen ja Itä-Suomen yliopiston terveystaloustieteen professori Miika Linna. Paneelin puheenjohtajana toimi yksikönpäällikkö Mikko Peltola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Aamupäivän puheenvuorollaan päätti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoylijohtaja, professori Pekka Rissanen.

Mahdollisuudet terveydenhuollon suorituskyvyn mittaamiseen ovat kohentuneet rekisteritietojen ja väestöä edustavien kyselytutkimusten määrän ja laadun paranemisen myötä. Myönteisestä kehityksestä huolimatta luotettavan tiedon tuottaminen vaatii aikaa, mistä johtuen ajantasainen tieto voimavarojen käytön kustannuksista ja vaikuttavuudesta ei välttämättä ole päätöksentekijöiden käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan. Ajantasaisen tiedon saatavuus on vaikuttamassa terveydenhuollon mahdollisuuksiin ottaa käyttöön vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia hoitoja ja toimenpiteitä. Terveystaloustieteen päivän aamupäivässä esiteltiin uusinta tutkimustietoa terveydenhuollon suorituskyvyn mittaamisesta, vaikuttavista keinoista sen parantamiseksi ja keskustellaan vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon hyödynnettävyydestä terveydenhuollon suunnittelussa ja ohjauksessa.Materiaalit