Terveystaloustieteen tulevia tapahtumia ja apurahahakuja

12.5.2024

Hei,

Tiedoksenne terveystaloustieteen tulevia tapahtumia ja apurahahakuja:

  1. EuHEA Online Seminar Series, May 14, 2024, 1:30-2:30pm (CET)
  2. Apurahahakuja DL 31.5.2024
  3. FINHESS - ma 20.5.2024 klo 15-16

Tarkemmat tiedot löydät alta.

*************************************************************

  1. EuHEA Online Seminar Series, May 14, 2024, 1:30-2:30pm (CET)

Physician gender and patient health care

Objectives: In this project, we examine whether the gender of primary care providers (PCPs) affects patients’ health care utilization. We focus on PCPs as they are the first point of contact for patients in case of an illness and as they provide regular care for chronic ill patients.

Methods: We exploit a unique quasi-random procedure for filling vacant outpatient physician positions in Upper Austria to causally analyze the effect of a general practitioner’s (GP’s) gender on individual health care utilization. In this setting, patients have no influence on the substitution process. Furthermore, we show that, conditional on other observed physician characteristics, female substitutes do not self-select into certain positions. In the empirical analysis, we compare patients who have been with their male PCP for at least two years before the exit and who are now exogenously treated by either a female or a male PCP in a difference-in-differences (DID) design.

Results: Patients who are assigned a female PCP are 5.5 percentage points more likely to switch to a different PCP compared to patients who are randomly assigned a male PCP. This has implications for the PCP practices. Female physicians see significantly fewer patients and make 14 percent lower revenue compared to male physicians in a similar position. This effect seems to be driven by male physicians increasing revenue compared to their predecessor, while female physicians’ revenue remains stable. We interpret this as male physicians operating in a more revenue-maximizing manner than their female colleagues. We then move on to study the effects of being treated by a female physician on patient health care utilization. We document a significant difference in GP fees of 6.4 percent between patients with female and male successors, while  finding no effect of female physicians on other health care outcomes, such as physician fees, drug prescriptions, or hospital expenditures. This effect seems to be driven by a large significant decrease of 25 percent in health screenings by female successors compared to male successors. This gap is particularly driven by an increased propensity of male successors to carry out health screenings. As the effectiveness of health screenings is widely debated, we do not expect this to result in any long-term benefits for patients.

Discussion: Our results overall indicate moderate differences between female and male PCPs. The effects on spending for inpatient care – the most important cost component in quantitative terms – remain consistently insignificant. Thus, we do not expect a larger share of female physicians to increase health care  costs, on the contrary, this societal development will likely lead to slightly decreasing health care costs per patient.

Speaker: Katrin Zocher, Johannes Kepler University
Discussant: Torben Heien Nielsen, University of Copenhagen
Chair: Ceu Mateus, Lancaster University

*************************************************************

2. Apurahahakuja DL 31.5.2024

SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA

julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin.

Hakualoina vuonna 2024 ovat:

  • arkeologia
  • historia
  • oikeustieteet
  • yhteiskuntatieteet

Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Apuraha tohtoriopintoihin (27 000 € / vuosi) on tarkoitettu alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille mahdollistamaan ansiotyöstä vapaan työskentelyn. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatko-opinto-oikeus. Apuraha voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi sillä ehdolla, että tutkimus edistyy. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla.

Aiemmissa hauissa apurahan tohtoriopintoihin korkeintaan kolmeksi vuodeksi saaneiden tulee hakea vuosittain jatkoa apurahaan hakuvuoden hakualoista riippumatta.

Hakemuslomakkeella voi hakea tarpeen mukaan myös rahoitusta tutkimuksesta syntyviin kuluihin. Hakijan on syytä huomioida, että Eino Jutikkalan rahasto ei enää myönnä apurahan lisäksi erillistä yliopistokorvausta.

Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Yleisiä hakuehtoja

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään 31.5.2024 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja saa osoitteesta www.mela.fi.

Lisätietoa


Apurahailmoitus Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilla


TUTUSTU MYÖS MUIHIN SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN AVOIMIIN APURAHAHAKUIHIN

à Emil Öhmannin Säätiön apurahat saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen

à Instituutti-apuraha lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituuttiin Berliiniin

à Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön apurahat oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja oikeushistorialliseen tutkimukseen


*************************************************************

  1. FINHESS - ma 20.5.2024 klo 15-16

Speaker: Thang Dang (Centre for Fertility and Health, Norwegian Institute of Public Health)  See more info & Teams-link here

Topic: Language Training, Refugees’ Healthcare Integration, and the Next Generation's Health

Moderator: Henri Salokangas