Terveystaloustieteen päivät 2024: Save the date 26.1.2024 & abtraktihaku avoinna 10.10.-3.11.2023

10.10.2023

33. TERVEYSTALOUSTIETEEN PÄIVÄ

 

Terveystaloustieteen seura ry. järjestää Terveystaloustieteen päivän

perjantaina 26. tammikuuta 2024.

Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa (Fabianinkatu 33, Helsinki).


Päivän teema on

Lääkemarkkinoiden sääntely: Menojen hillintää vai innovaatioita?

Vuoden 2024 terveystaloustieteen päivässä arvioidaan lääkemarkkinoiden sääntelytoimien vaikutusta lääkekustannuksiin ja uusien lääkkeiden tuotekehitykseen. Päivän teemaan johdattaa tapahtuman Keynote-puhuja professori Dag Morten Dalen (BI Norwegian Business School) Norjasta.  

Aamupäivän aikana Suomen lääkemarkkinoiden sääntelyn nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia arvioivat lisäksi Aalto-yliopiston professori Otto Toivanen sekä Lääketeollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Niilo Färkkilä. Keskustelua lääkemarkkinoiden sääntelyn kehittämisestä ja mahdollisista keinoista hillitä lääkemenojen kasvua jatketaan iltapäivän paneelikeskustelussa, johon osallistuvat professori, yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen Oulun yliopistosta, johtaja Lauri Pelkonen lääkkeiden hintalautakunnasta sekä työelämäprofessori Juha Laine Turun yliopistosta. Paneelin puheenjohtaja toimii professori Mika Kortelainen Turun yliopistosta.

Lääkemarkkinoiden toimivuus ja lääkehuollossa tehtävät valinnat ovat potilaiden terveyden ja julkisen talouden kannalta oleellisen tärkeitä. Lääkemarkkinat ovat tyypillisesti voimakkaasti säänneltyjä. Markkinoita leimaavat lääkeyritysten vahva markkinavoima ja lääkkeiden kysynnän hintajäykkyys. Terveystaloustieteen päivässä käsitellään laajasti erilaisten tarjonta- ja kysyntäpuolen sääntelytoimien vaikutusta lääkekustannuksiin ja uusien lääkkeiden markkinoille tuloon. Päivän esityksissä ja keskusteluissa pyritään tutkimustiedon avulla löytämään vastaus kysymykseen, kuinka lääkemenojen kasvua voidaan hillitä tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

Perinteiseen tapaan Terveystaloustieteen päivän iltapäivässä esitetään tutkijoiden toimesta uusinta suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta.


Tilaisuus on tarkoitettu kaikille terveystaloustieteestä kiinnostuneille. Terveystaloustieteellistä tutkimusta tekeviä tutkijoita tai tutkijaryhmiä, jotka haluavat esitellä tilaisuudessa tutkimustuloksiaan pyydetään lähettämään esityksestään abstraktit (ks. kirjoitusohjeet) viimeistään 3.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@ttts.fi. Kaikki terveystaloustieteeseen liittyvät abstraktit ovat tervetulleita. Abstrakti voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan kootusti Terveystaloustieteen seuran internetsivulla.

 

Esitysten arviointikriteerit ja kirjoitusohjeet

Kaikki abstraktit arvioidaan alla kuvattujen kriteerien perusteella. Kriteerit ovat keskenään samanarvoisia.

Kriteerit:

 • Tutkimuksen terveystaloustieteellinen merkittävyys
 • Tutkimusmenetelmien soveltuvuus tutkimuskysymykseen
 • Tulosten ja johtopäätösten merkittävyys päätöksenteon kannalta.


Kirjoitusohjeet

 • Abstraktin tulee noudattaa seuraavaa sisällöllistä rakennetta:
  • Otsikko
  • 1. Tausta
  • 2. Aineistot ja menetelmät
  • 3. Tulokset
  • 4. Yhteenveto ja johtopäätökset
 • Abstraktin voi otsikoida yllä olevin väliotsikoin (ei lasketa sanamäärään) tai ilman. Abstraktiin ei merkitä lähdeviitteitä tai kirjallisuusluetteloa.
 • Abstraktin pituus on enintään 500 sanaa
 • Abstraktiin ei lisätä kuvioita tai taulukoita.
 • Kirjoittajien nimet ja organisaatio merkitään 1. sivulle, otsikon jälkeen
 • Teksti toimitetaan Word-tiedostona (.doc)
 • Kirjasinlajina käytetään Times New Roman, 12 pt, 1 riviväli

Lisätietoja