Matka-apurahat vuonna 2023

9.3.2023

Terveystaloustieteen Seura ry julistaa haettavaksi enintään kaksi 500 euron suuruista matka-apurahaa kansainvälisiin, ulkomailla järjestettäviin tieteellisiin seminaareihin tai konferensseihin, joissa hakija esittelee omaa terveystaloustieteellistä tutkimustaan (oma suullinen esitys tai posteri). Apurahat on tarkoitettu jatko-opiskelijoille sekä nuorille tutkijoille, jotka ovat väitelleet enintään neljä vuotta sitten ja joiden tutkimus liittyy terveystaloustieteeseen.

Johtokunta arvioi hakemukset ja valitsee apurahan saajat. Ollessaan jäävi, johtokunnan jäsen ei voi osallistua hakemusten arviointiin. Jos hakemuksia on enemmän kuin kaksi (2), apurahan saajien valinta perustuu matka-apurahojen käyttötarkoitukseen ja tutkimuksen tieteelliseen laatuun. Apurahaa ei myönnetä Terveystaloustieteen seuran johtokunnan jäsenelle tai hänen lähiomaisille (puoliso, vanhemmat, lapset, sisarukset).

Apurahan saannin edellytyksenä on, että esitys on hyväksytty, mutta se voidaan myöntää ennen hyväksymispäätöstä ehdollisena, jolloin se maksetaan vasta kun vahvistus hyväksymisestä on toimitettu Terveystaloustieteen Seuran sihteerille. 

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan väitöskirjatutkimuksen tai post-doc-tutkimuksen nimi/aihe, jatko-opiskelupaikka tai väitöspäivä, suunniteltu matkakohde (konferenssin nimi, paikka, järjestäjä), esityksen otsikko sekä tilitiedot matka-apurahan maksamista varten. Hakemukseen liitetään myös kyseiseen kokoukseen lähetetty abstrakti. Hakemukset lähetetään Terveystaloustieteen Seuran sihteerille viimeistään su 16.4.2023, osoitteeseen sihteeri[at]ttts.fi. 

Lisätietoja matka-apurahasta antaa ma 13.3.2023 alkaen Terveystaloustieteen Seuran sihteeri Vilma Westersund (sihteeri[at]ttts.fi, p.050 343 0433).


Lopuksi haluamme muistuttaa, että seuralle voi lähettää tiedoksi terveystaloustieteen tulevia tapahtumia, väitöksiä ja tutkimusjulkaisuja, joita välitämme mielellämme eteenpäin jäsenistömme tiedoksi.